ÅRSMÖTE

Årsmöte för föreningens medlemmar hålls måndag 27 februari med start kl 18.15

Medlemsavgift ska vara betald innan mötet.

*

Plats: Östregårdsskolans gymnastiksal

*

Efter mötet fortsätter vi med kurskväll/danskväll!

*

Ev motioner ska vara ordföranden tillhanda senast måndag 13 febr.